سیم کلاچ کیمیاموتورKimia motor Clutch Cable

نوع خورو پژو 405 - پارس با موتور TU5 - گیربکس BE4 از نوع گیربکس اهرم بغل - برای نیمه سال 1395 الی اواخر 1395